01

Projekt menedzsment

Összehangoljuk az összes tervezési, technológiai, kivitelezési, gazdasági és logisztikai feladatot, felügyelve és menedzselve a teljes folyamatot az előzetes koncepciótól, a légtechnikai rendszer beüzemeléséig. Mindig arra törekszünk egy adott projekt megvalósításakor, hogy nagyfokú odafigyeléssel, az erőforrásokat teljes mértékben figyelembe véve hatékonyan vezessük végig, a Megrendelőink igényeinek megfelelően.

02

Energia optimalizálás

Számunkra mindig egy fontos szempont, hogy olyan megoldást dolgozzunk ki a Partnereink számára, amellyel átfogóan tudjuk optimalizálni a komplett épületgépészet energiafelhasználást.

Az energia optimalizálás tekintetében különös jelentősége van a rendszerelemek és a Megrendelő, illetve a létesítmény igényeikhez való kapcsolat, és a kapcsolódó berendezések energiahatékonyságának. Számtalan gazdasági és ökológiai okot lehet felsorolni, melyek miatt csökkenteni kell az épületek energiafelhasználását. Ez minden érintettnek komoly kihívást jelent, így az épületek szellőztetésével és klimatizálásával foglalkozó cégeknek is.
Arra is ügyelnünk kell, hogy az energiaköltségek csökkentése a korábbinál magasabb felhasználói komfort biztosítása mellett valósuljon meg.

A legtöbb új épületet úgy tervezzük, hogy elérje a lehető legmagasabb energia besorolási szintet, melynek évtizedeken keresztül garantálnia kell mind a gazdaságos üzemelést, mind a megfelelő komfortot. Az innovatív és integrált hardver illetve szoftver rendszermegoldásoknak kiemelt prioritása van a gazdaságosan, igény szerint működő egészséges és kellemes belső klíma biztosítása érdekében. 

03

Tervezés

A tervezés területén különösen jártasak vagyunk ipari és élelmiszer technológiai folyamatok hűtési és klímatechnikai feladatainak megoldásában, illetve az olyan komfort megoldásokban, ahol az összes kapcsolódó lég- és klímatechnikai elemet egy közös – kifejezetten erre a célra kifejlesztett – igény alapú szabályozó automatika és felügyeleti rendszerrel kell összehangolni.

Az általunk tervezett berendezések energiafelhasználásának hatékonysága részelemeikben és a teljes rendszerre vonatkoztatva is különösen gazdaságosak. Saját gyártású úgynevezett ‘freecooling’ típusú folyadékhűtőkkel illetve energiahatékony, komplett szabályozó automatikával ellátott légkezelőgépekkel egyaránt rendelkezünk, így azok rendszerbe állításában, illetve alkalmazásukban különösen jártasak vagyunk. Komfort klímaberendezések esetében, pl. szállodákban vagy irodaházakban tudatosan alkalmazzuk a kiváló beltéri komfortot biztosító hőszivattyús, hulladékhő felhasználású klímarendszerekhez kapcsolható korszerű klímagerendákat. Tervezési tevékenységünk talán legjelentősebb részét az általunk kifejlesztett rendszerszemléletű TIDEC (teljesen integrált és igény alapú vezérlő rendszer) alkalmazása teszi ki. A TIDEC egymáshoz kapcsolódó, részfeladatokat önállóan ellátó egységekből van felépítve, ezáltal rendkívül energiatakarékos üzemeltetést biztosít. A külső hőmérséklet és a belső hőterhelés változását figyelembe véve az előírt paramétereket mindenkor biztosítani tudja.

04

Kivitelezés

A komplett lég- és klímatechnikai rendszer megvalósítását vállaljuk. Kiváló minőségű kivitelezési tevékenységünknek két alappillére van. Az egyik, hogy az általunk végzett – a Megrendelőkkel többszörösen egyeztetett – terveken és azokban előírtakon nem módosítunk, nem engedünk semmiféle kompromisszumot, sem minőségben, sem funkcionalitásban. A másik fontos szempont, hogy tevékenységünk jól szervezett, Partnereink és Beszállítóink egyaránt megbízhatóak, a határidőket betartjuk és a tervezett költségkeretet nem lépjük túl.

05

Beüzemelés

A kivitelezés utolsó fázisa a beüzemelés, melynek során a jól képzett szakembereink az individuális termékek és a teljes rendszer paramétereinek beállítását, finomhangolását végzik el. Itt válik valóra a Tervező elképzelése a Megrendelő eredeti kívánsága szerint. Itt bizonyosodik be, hogy a tervek illetve a kivitelezés mennyiben valósította meg a beruházás kitűzött céljait. A beüzemelés rendkívül fontos szakasza a létesítmény életében. Valójában átmenet a kivitelezés és az üzemelés között, akár megvalósulásnak is nevezhetjük. Ennek megfelelően szervezzük meg céltudatosan a Tervezők, Üzemeltetők és a kiváló szakembereink együttes munkáját.

06

Üzemeltetés és karbantartás

A beüzemelés és a karbantartás egymással párhuzamos, egymástól elválaszthatatlan, de két külön álló tevékenység. Az üzemeltetés során a jól megtervezett, jól kivitelezett, üzemeltetési paramétereiben jól beállított komplex berendezés működését kell gondosan, folyamatosan és következetesen figyelemmel kísérni. Az üzemeltetés alatt lehet és szükséges is módosítani a paramétereken, amennyiben azt a külső körülmények vagy az üzemeltető igényli. Gondos üzemeltetés mellett nagyon fontos a karbantartás következetes elvégzése. Az általunk tervezett, kivitelezett létesítményekre a karbantartási munka megszervezését annak szakszerű végzését a saját szervizünkkel vállaljuk. Ennek függvényében érvényes a termékeinkre vonatkozó garancia is.